Logga in »

Test

Medie- och opinionsgruppen

Medie- och opinionsgruppen är föreningens organ för kontakt med media. De svarar gärna på journalisters frågor om psykologi och psykologisk behandling, och vi  rekommenderar journalister att i första hand vända sig till dessa. På denna sida hittar du även en lista över medlemmar som sagt sig villiga att svara på journalisters frågor   utifrån sina respektive expertområden.

Om du är privatperson och vill komma i kontakt med en behandlare rekommenderar vi dig att använda föreningens behandlarlista.

Medie- och opinionsgruppen

Alexander Sävås
leg. psykolog
Telefon: 070 - 393 79 96
alexandersavas@gmail.com
Christina Bergmark Hall
leg. psykolog
Telefon: 076 - 328 51 18
bergmark.tina@gmail.com
Emil Rosander
leg. psykolog
Telefon: 073 391 77 05
emil.rosander@wemindhvb.se

Medlemmar med expertkunskap om forskning/behandling

Gerhard Andersson
professor i psykologi vid Linköpings universitet
Expertområden: Psykoterapiforskning, Internetbehandling, depression, tinnitus
Telefon: 070 - 946 52 57
gerhard.andersson@liu.se / www.gerhardandersson.se
Per Carlbring
professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet
Expertområden: Psykoterapiforskning, internetbehandling, paniksyndrom, social fobi, spelberoende, depression, biverkningar av psykoterapi
Telefon: 0700 - 400 399
per@carlbring.se / www.carlbring.se
Ata Ghaderi
professor i klinisk psykologi vid Karolinska institutet
Telefon: 08 - 524 832 48
ata.ghaderi@ki.se
Alexander Rozental
leg. psykolog, filosofie doktor
Expertområden: negativa effekter av psykologisk behandling, prokrastinering, perfektionism
Telefon: 0736-937948
alexander.rozental@ki.se
Bengt E. Westling
leg. psykolog, leg. psykoterapeut, docent i klinisk psykologi
Expertområden: Utbildningsfrågor, ångestsyndrom, depression, kombinationsbehandling med KBT och psykofarmaka
Telefon: 070 - 831 42 07
bengt.westling@psyk.uu.se
Lars-Göran Öst
professor emeritus vid Stockholms universitet
Telefon: 08 - 16 38 21
ost@psychology.su.se

Medlemmar med expertkunskap om specifika sjukdomar och behandlingsmetoder

Thomas Gustavsson
leg. psykolog
Expertområden: Självskadande beteende, ACT
Telefon: 070 - 776 42 76
thomas@humanact.se
Anna Kahn-Kreku
leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Expertområden: Vuxenpsykiatri och företagshälsovård
Telefon: 070 - 672 91 87
anna.kahn-kreku@telia.com
Viktor Kaldo
professor i klinisk psykologi vid Karolinska insitutet och Linnéuniversitetet
Expertområden: Internetbaserad KBT, självhjälpsbehandling, insomnia, tinnitus, vuxna med ADHD
Telefon: 070 - 737 38 59
viktor.kaldo@ki.se
Dan Katz
leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Expertområden: KBT i vuxenpsykiatri, icke legitimerade behandlare, psykologiskt kvacksalveri, juridiska frågor
Telefon: 070 - 836 08 83
dan.katz@katzkbt.se / http://www.katzkbt.se
Brjánn Ljótsson
leg. psykolog, docent i psykologi
Expertområde: IBS (Ballongmage)
Telefon: 070 - 717 65 62
brjann.ljotsson@ki.se
Rolf Olofsson
leg. psykolog
Expertområde: Organisationspsykologi
Telefon: 018 - 30 21 50 / 070 - 693 09 05
rolf@olofsson-ou.se / www.olofsson-ou.se
Lotta Reuterskiöld
leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil. dr.
Expertområde: Utredning och behandling med KBT för barn och unga
Telefon: 073 - 980 12 72
lsm@psychology.su.se / http://w3.psychology.su.se/staff/lsm/
Liv Svirsky
leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Expertområden: KBT för barn och ungdomar, parterapi
Telefon: 070 - 759 03 59
liv@svirsky.se / http://www.sthlmkbt.se
Liria Ortiz
leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Expertområden: Motiverande samtal (MINT), återfallsprevention vid beroende, spelmissbruk
Telefon: 070 - 752 31 66
liria.ortiz@gmail.com / www.liriaortiz.com
Giorgio Grossi
beteendevetare, leg. psykoterapeut, docent i medicinsk psykologi
Expertområden: Stress- och utmattningstillstånd
Telefon: 0727-251120
giorgio.grossi@stressforskning.su.se
Tatja Hirvikoski
leg. psykolog, medicine doktor
Expertområde: Neuropsykiatriska tillstånd hos vuxna.
Telefon: 0702-327637
tatja.hirvikoski@.ki.se
Steven Linton
leg. psykolog, professor i psykologi vid Örebro universitet
Expertområden: Smärta, insomni
Telefon: 019-303505
steven.linton@oru.se
Klara Edlund
leg. psykolog, leg. psykoterapeut, docent i psykologi
Expertområden: Ätstörningar, idrottsrelaterad ohälsa
Telefon: 070-694 74 30
klara.edlund@kbt-konsulterna.se

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda