Logga in »

Test

stressBeteendemedicin

Den teoretiska grunden för beteendemedicin är att beteenden och faktorer i livsstilen kan påverka kroppssjukdomars tillstånd, uppkomst och framför allt deras utveckling. Beteendemedicinska metoder har dokumenterad effekt på bland annat följande områden: muskel/skelettsmärta, migrän, hjärt- och kärlsjukdomar, öronsus, Meneières sjukdom, vissa mag- och tarmbesvär, illamående, cancer, HIV/aids och epilepsi.
    Det första steget vid behandlingen är att göra en analys av den enskilde patientens risksituationer. Man kartlägger situationer som gör att besvären utlöses eller förstärks. Därefter kan olika tekniker att klara, hantera, stå emot (coping-strategier) tränas in och prövas i de olika situationerna. Målet är att minska besvären med hjälp av dessa coping-strategier.

"Olika tekniker för att klara av,
hantera och stå emot besvären
tränas in och prövas i olika
vardagssituationer."

Långvarig muskel- och skelettsmärta som värk i rygg, nacke, axlar eller fibromyalgi, är ett stort samhällsproblem som den traditionella medicinen inte lyckats komma till rätta med. Den beteendemedicinska behandlingsmodellen har däremot kunnat uppvisa övertygande resultat vid klinisk forskning. Rehabiliteringen utförs oftast av ett arbetslag med beteeendeterapeuter, läkare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Målet för rehabiliteringen är att patienten ska lära sig nya coping-strategier och tillämpa dem i risksituationer. Det kan vara avslappningsmetoder, distraktionstekniker eller ergonomiskt arbetssätt.
    Hjärt- och kärlsjukdomar har också blivit ett viktigt område för beteendemedicinen. Även här görs en analys av risksituationer - stress, rökning, matvanor, brist på motion - och patienten får till exempel lära sig nya stresshanteringstekniker.
    Behandlingen genomförs både i förebyggande syfte vid till exempel högt blodtryck och efter en första hjärtinfarkt för att motverka återfall.
    Rökavvänjning efter en beteendemedicinsk modell är förutom vid hjärt- och kärlsjukdomar också aktuell vid cancer, muskel- och skelettsmärtor samt inom den förebyggande primärvården.

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda