Logga in »

Test

rakbladDialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning

Dialektisk beteendeterapi är en behandling som utvecklats för självmordsnära kvinnor med borderline-problematik (emotionellt instabil personlighetsstörning). Patienter med borderline-problematik har stora problem med att hitta balans i sina känslor, tankar och beteenden. De har även mycket svårt att få balans och stabilitet i relationen till andra människor och skapar ofta kaos i sitt eget liv och i samvaron med andra. I DBT får man lära sig att hitta sådan balans och stabilitet inom alla dessa områden med hjälp av färdighetsträning, kombinerad med individualterapi. Framför allt strävar man mot att minska självdestruktivt och impulsivt beteende. Med hjälp av metoden kan man i större utsträckning hålla patienten i behandlingskontakt samt minska risken för självmord och behovet av sjukhusinläggning. Man kan också på lång sikt uppnå ett bättre liv för patienten.
    Denna form av terapi skiljer sig på några punkter från vanlig KBT. Bland annat pågår behandlingen under längre tid. Den har också inslag hämtade från österländsk filosofi och meditation. En hörnsten är dialektiken (balans),med fokus både på accepterande av nuet och på förändring.

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda