Logga in »

Test

känguruGeneraliserad ångest

Generaliserat ångestsyndrom utmärks av att patienten känner en kronisk oro inför en mängd olika livsomständigheter. Det kan gälla familj, ekonomi, arbete, egen hälsa. Ångesten är alltså inte knuten till någon speciell situation som vid fobisk ångest och kommer heller inte i attacker som vid paniksyndrom.
    Generaliserad ångest karaktäriseras även av en oro kring sitt eget sätt att oroa sig, d.v.s. patienten har sk metatankar (tankar om sina tankar) om vad oroandet kan leda till. Ofta tror patienten att för mycket ängslan och orostankar kan leda till katastrofer av olika slag, såsom att tappa kontroll, bli galen, bli hånad eller bli illa omtyckt. 
    Med kognitiv behandling kan patienten förmås att identifiera och testa rimligheten i sina oroande tankar och att utveckla alternativa tolkningar och tankesätt. I KBT måste patienten också ledas in i olika experiment och exponeringsövningar med syfte att testa och ifrågasätta sina metatankar, dvs vad oron och tankarna i sig kan leda till.
    Andra behandlingsstrategier är att lära individen att tidigt upptäcka de första orostankarna och att bemöta dem på ett annat sätt, t ex tillämpad avslappning eller fokusering på alternativa aktiviteter.

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda