Logga in »

Test

KBT inom barnhabilitering

Problembilden inom barnhabiliteringen är bred. Barn med olika slag av funktionshinder (autism, rörelsehinder, utvecklingsstörning, MBD/DAMP, syn- och hörselskador, kroniska sjukdomar)uppvisar i stor utsträckning vanliga barnproblem (kissar och bajsar på sig, är trotsiga, aggressiva, ängsliga) men också svårare psykiska problem som tvångshandlingar, mutism, depression och psykos.

"När barnet är litet eller svårt
handikappat sker KBT-behandlingen
indirekt via
handledning och utbildning av
viktiga personer i barnets
närhet, t ex föräldrar."

En del av barnens problem hänger ihop med det grundläggande handikappet. Det kan vara känslor av utanförskap och otillräcklighet eftersom de inte kan göra saker som andra barn gör. Problemet kan också vara oro, som en följd av sjukhusvistelse eller smärtsamma medicinska ingrepp, eller ångest och nedstämdhet för att de bara blir sämre och sämre i sin kroniska sjukdom. Behandling på inlärningspsykologisk grund är därför viktig också inom barnhabiliteringen.
    Behandlingen anpassas efter barnets ålder och förmåga att förstå och ta eget ansvar. När barnet är litet eller svårt handikappat sker behandlingen indirekt via handledning och utbildning av viktiga personer i barnets närhet - föräldrar, personliga assistenter eller annan personal. Ett viktigt exempel där psykologen arbetar som handledare och modell är intensivbehandling av små barn med autistiskt syndrom.
    När barnet är äldre och har förmåga att själv delta i behandlingen sker arbetet direkt med barnet och med alltmer kognitiva metoder. Ofta används lek och lekmaterial för att barnet ska få en annan möjlighet att uttrycka sig än genom ord.
    Många barn med handikapp genomgår smärtsamma undersökningar och ingrepp och kan behöva få ge uttryck för rädsla. Barnmedicinska kunskaper förenas vid diagnos, behandling och rehabilitering liksom vid förebyggande av kroppssjukdomar. Det är ett växande område där beteendeterapeuter spelar en viktig roll.

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda