Logga in »

Test

ocd tvättTvångssyndrom

Tvångssyndrom utgörs av tvångstankar och tvångshandlingar. Dessa kan yttra sig på många olika sätt. Tvångshandlingarna kallas även ritualer och har som funktion att neutralisera oönskade tvångstankar som tränger sig på. I sina vanligaste former innebär tvångsproblemen ett omfattande tvångsmässigt tvättande eller kontrollerande. Detta tvång kretsar kring risken för att bli "smittad " eller åsamka skada mot sig själv eller någon annan. Tidigare betraktades dessa problem som mycket svårbehandlade och i början av sextiotalet fanns en uttalad pessimism inför patienter med dessa problem. En vändpunkt kom när Vic Meyer i England började testa behandlingsmetoder från arbetet med fobier. Han förespråkade således att patienten gradvis skulle utsätta sig för "smitta " eller "slarv " och därefter frivilligt avstå från att ställa allt tillrätta genom tvättning eller kontroller. Trettio år senare kan vi konstatera att det innebar ett genombrott i behandlingen av tvångsproblem.
    Metoden kallas exponering med responsprevention. Exponering innebär som tidigare att man i små steg utsätter sig för det skrämmande. Responsprevention betyder att man inte neutraliserar ångesten genom tvättning, kontrollbeteenden eller ritualer. Behandlingen sker också här stegvis: man börjar lätt, så att patienten får uppleva att han eller hon klarar ångesten utan att neutralisera den och fortsätter successivt.

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda