Logga in »

Test

kraftverkKBT-utveckling i företag och organisationer

Samma systematiska sätt att analysera och angripa problem som beteendeterapeuter använder i sin kliniska verksamhet kan också tillämpas i en rad andra sammanhang: organisationsutveckling, konflikthantering, förebyggande av arbetsskador eller butiksstölder.
    Alla organisationer behöver olika typer av kompetens. Med hjälp av beteendeanalys kan kompetensbehoven konkretiseras och specificeras.
    Utifrån analysen finns det ett flertal metoder för chefsutveckling, personalutveckling, konflikthantering och organisationsutveckling. Med hjälp av kunskaper från inlärningspsykologi och gruppdynamik kan man initiera och vidmakthålla förändringar på arbetsplatser. Aktiv hjälp till arbetslösa i form av jobbklubbar " har sin grund i beteendeterapeutiska insatser i USA. I Sverige har AMS använt modellen med framgång under ett 15-tal år.

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda