Logga in »

Test

Informationsspridning/marknadsföring om beteendeterapi (KBT)

Priset för informationsspridning/marknadsföring om beteendeterapi instiftades vid årsmötet 1998 efter en motion av Lars-Göran Öst. Priset skall belöna insatser där man spridit information om, eller marknadsfört, beteendeterapi och har genom åren delats ut till såväl medlemmar aktiva i mediesammanhang som författare och för insatser som spridit beteendeterapi i regioner med färre KBT:are.

Senaste pristagaren

2017 - Björn Paxling

Ingen person har betytt mer för informationsspridning och marknadsföring av KBT i Sverige och Europa under senare år än Björn Paxling. Outtröttlig och med glödande engagemang har han under fem års tid lett planeringen och genomförandet av EABCT i Stockholm 2016, med följden att kongressen blev en stor publik- och innehållsmässig framgång. Ingen förtjänar därför bättre än Björn att tilldelas Beteendeterapeutiska föreningens pris för informationsspridning och marknadsföring i år.

Tidiare pristagare

Det är inte alla år som man delat ut pris för informationsspridning, men de vi känner till presenteras nedan. Om du som läser detta kan hjälpa oss att komplettera den här sidan med ytterligare information om pristagarna får du gärna göra det genom att maila webredaktören.

2016 - Anna Bennich Karlstedt

Anna Bennich Karlstedt är sannolikt en av de allra mest igenkända av våra medlemmar, när det kommer till befolkningen i landet i stort. Hon medverkar regelbundet i ett antal TV-program, vid sidan av sitt arbete som psykolog och under 2015 också sitt författarskap som även det riktas mot allmänheten som publik. Anna är en modern, klok och kunnig representant för BTF!

2015 - Lars-Göran Öst

Pristagaren reste under hösten 2014 till fyra olika städer med workshopen: ”Vikten av evidensbaserad psykoterapi - hur skall vi säkra KBT:S framtid i Sverige”. Dessa var gratis för medlemmar och värvade också en del nya medlemmar - och allt skedde på pristagarens eget initiativ helt på ideell basis. Han la också ner ett gediget och omsorgsfullt arbete på att finna empiriskt förankrade svar på alla deltagares frågor. Under året har även denne persons arbete med föreningens remissvar till Socialstyrelsen under våren 2014 uppmärksammats i nomineringarna.

Lars-Göran Öst:
– Det är väldigt trevligt att bli uppmärksammad för det arbete jag har gjort för BTF och KBT i Sverige. Det betyder att föreningen anser att det är viktigt att lyfta fram och sprida kunskap om evidensbasen, inte bara för KBT utan för psykoterapi i allmänhet. Det är för övrigt tredje gången jag tilldelas ett pris av BTF (Kliniska insatser 2000, Livsgärning 2009, och nu Informationsspridning 2015)

2014 - Elisabeth Malmquist

Den nominerade är representant ur den andra generationen av beteendeterapeuter som är spridd över landet och har på olika sätt varit pionjärer i att etablera metoder från BT och KBT i den kliniska verkligheten. Elisabeth Malmqvist får priset för sin gärning att med Värnamo som bas ha gjort stora insatser både pedagogiskt och kliniskt vilket i hög grad bidragit till spridning av god information och marknadsföring av KBT.

Hur känns det att ha fått pris på BTF:s årsmöte?
– Kära BTF! Tusen tack för det fina priset som jag fick på årsmötet. Det är väldigt roligt och hedersamt att ha tilldelats det. BTF har alltid varit mycket viktig för mig. Motiveringen har jag inte hört än men jag antar att jag får det så småningom.

Vad vill du hälsa föreningen och dess medlemmar?
– Jag var tyvärr inte på plats när priset delades ut. Jag hade varit bortrest mycket och tyckte att jag behövde åka hem. Jag hade inte en tanke på att jag skulle få något pris. Jag är dock mycket ledsen för att jag inte valde att gå på festen istället, när det nu blev såhär. Kanske skulle man i framtiden berätta för ev pristagare att de är nominerade. Då skulle kanske flera vara på plats när priserna delas ut och det skulle antagligen vara roligare för alla. Tack igen!

2013 - Liria Ortiz och Martin Forster

Detta år fick Liria Ortiz och Martin Forster dela på priset för att de, som det stod i nomineringen, ”utför sedan flera år gedigna och outtröttliga insatser i DN:s frågespalt där de hjälper läsarna att hantera olika svårigheter som livet erbjuder, framför allt i relationer och föräldraskap. Utifrån psykologisk kunskap och specifikt KBT ger de läsarna både klokskap, värme och evidensbaserade råd. De är värdiga vinnare av priset i kategorin informationsspridning/marknadsföring”. De kommenterar själva priset såhär:

Liria Ortiz:
Wow! Vilken ära! Så känns det. Det gör mig också glad att i motivering till priset nämns både att råden är evidensbaserade och de är skrivna med värme. För mig är det otroligt viktigt att dessa två saker finns sida vid sida i mina svar. Det ligger ett värde i tycker jag att prata om mänskliga problem med värme och normalisera att vi alla möter svårigheter i livet och gör så gott vi kan. Jag undviker så mycket jag kan att ge råd som förstärker svart-vitt tänkande.
     Ett stort och varmt tack! Jag tänker på alla gånger jag har kunnat konsultera KBT-listan och få så generös och kvalificerad hjälp. Ni är ovärderliga och det känns lyxigt och tryggt för mig att ha er som konsulter!

Martin Forster:
Roligt och överraskande! Jag visste inte om att jag skulle få priset och kunde tyvärr inte vara med på årsmötet, så jag fick ett sms från en kompis med den glada nyheten. Jag vill hälsa föreningen att jag tycker att ni gör ett bra jobb och att det blir allt roligare att läsa Beteendeterapeuten och utskick från styrelsen.

2012 - Håkan Wisung

2012 gick priset till Håkan Wisung. Nomineringen löd: "Håkan Wisung är VD för Psykologpartners och har med visioner och värme byggt upp Sveriges största KBT-företag. Trots företagets storlek har Håkan aldrig släppt sina grundvärderingar - att sprida god KBT och inlärningsteori".

2011 - Dan Katz

Dan har under en längre tid outtröttligt arbetat med att sprida kunskap om KBT på en rad olika sätt. Dels har han gjort detta som kontaktperson och kontaktförmedlare (i BTF) för journalister som söker intervjupersoner (patienter och behandlare) men han har också kontinuerligt bevakat och bidragit med skrivelser kring viktiga offentliga utredningar, som HSV:s granskning av psykoterapeututbildningarna och den så kallade ”behörighetsutredningen”. Detta är sammanhang där det annars funnits en risk att KBT beskrivits på ett otillräckligt/felaktigt sätt.

Dan har även varit särskilt drivande kring att uppmärksamma problemet med aktörer inom terapifältet som saknar legitimation (eller annan relevant auktorisation) och som i flera fall utgett sig för att bedriva KBT utan erforderlig kompetens/utbildning. Hans insatser har bidragit till att denna fråga uppmärksammats i rikstäckande media med en efterföljande offentlig diskussion. Dan har själv också på ett föredömligt sätt besvarat journalisters förfrågningar och medverkat i media vid flera tillfällen.

Hans engagemang i dessa frågor innebär att han offrat en betydande mängd tid och energi för att främja och skydda beteendeteori/beteendeterapins (KBT:s) anseende. Man kan säga att Dan brinner för dessa frågor - att främja och bevaka det sätt på vilket KBT och beteendeteori/terapi beskrivs och diskuteras i offentliga sammanhang. Genom detta engagemang har han, på ett påtagligt sätt och vid upprepade tillfällen, spridit information/marknadsfört beteendeterapi (KBT) och förtjänar därför BTF:s pris för detta.

2009 - Gerhard Andersson

2008 - Sten Rönnberg

År 2008 delade man ut priset till Sten Rönnberg som är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och professor emeritus i socialt arbete. Han hade då varit pensionerad i 12 år men arbetade bland annat med att i Norrbotten få till stånd en tredje grundläggande kurs i psykoterapi med inriktning mot KBT. Sten blev först nominerad av en av hans elever på en KBT-utbildning (Steg 1) i Norrbotten men detta ändrades av bedömarna till att bli en utmärkelse i kategorin informationsspridning/marknadsföring. Sten kommenterar det hela såhär:

- Jag är tacksam för det också, fast jag är nog mera pedagog än marknadsförare. Det kan väl vara att jag sedan jag flyttade tillbaks till min hemby för fem år sedan organiserat utbildning för 21 + 35 personer i Norrbotten, så att vi nu har ett 60-tal personer i Norrbotten som har grundläggande KBT-utbildning och arbetar vidare på området under handledning. I vad mån mina insatser under drygt tio år från 1966, då jag kom med behavior modification från USA till Sverige, spelat någon roll vet jag inte. Det var annorlunda på den tiden - vi som var med då möttes med spott och spe för samma grundtankar.

2007 - Per Carlbring

2005 - Martin Forster

2004 - Anna Kåver

2000 - Olle Wadström

1999 - Per Borell

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda