Logga in »

Test

Livsgärning för BTF/KBT

Priset för livsgärning inrättades vid årsmötet 2008 efter en motion skriven och föredragen av Ata Ghaderi. Priset delades ut första gången året efter vid årsmötet 2009 och syftar till att uppmärksamma våra mer seniora kliniker och forskare som har ägnat många år, i många fall ett helt liv, åt att sprida KBT, att forska på KBT samt att utbilda de yngre generationerna av KBT:are. Priset får anses vara föreningens mest prestigefyllda utmärkelse.

Senaste pristagaren

2018 - Lars Ström

Det har länge funnits en Lars Ström som alla har pratat om. Hans arbete har möjliggjort mycket av BTF:s verksamhet! Lars har under många år i föreningen slitit hårt med hemsidan och annan IT, utan mer än drickspengar som ersättning. Man får inte heller glömma att han skrivit flera böcker där den senaste, Handbok för oglada är en mycket bra bok om beteendeaktivering. Vi i prisgruppen anser att priset bör gå till en av våra trognaste fotsoldater.

Tidigare pristagare

Det är inte alla år som man delat ut pris för informationsspridning, men de vi känner till presenteras nedan.

2017 - Klaas Wijma

Klaas förtjänar väl priset för livstidsgärning inom BTF då han har bedrivit nyskapande och banbrytande forskning inom hälsopsykologi. Inte minst har han varit världsledande inom forskning kring KBT för kvinnor med förlossningsrädsla, ett tillstånd i sin svåraste form närmast liknas vid en fobi och drabbar 5-10 % av gravida kvinnor. Trots det har få psykologer intresserat sig för området. Tack vare Klaas har psykologiska förklaringsmodeller för rädsla tillämpats på området, ett validerat bedömningsinstrument utvecklats, och han har framgångsrikt anpassat KBT-metoder för behandling av problematiken. Klaas forskning betyder oerhört mycket, inte bara för de kvinnor som drabbas utan även för vårdapparaten som fått ökade chanser att hjälpa denna patientgrupp”.

2016 - Anna Kåver

Egentligen är väl en motivering överflödig i det här fallet. Anna Kåver är en av de som arbetat allra längst med KBT, som medlem i BTF, i Sverige. Med sin erfarenhet och vishet är hon en oerhört uppskattad psykoterapeut, handledare och föreläsare. Anna har dessutom författat sju böcker om KBT. Hon har vid många tillfällen ställt upp med sin kompetens för föreningen, vilket vi är så tacksamma över! Kan inte tänka mig en mer värdig mottagare av detta pris, och det är verkligen dags för en kvinna att få det!

2015 - Gerhard Andersson

Årets pristagare är, som tur är (för BTF och för alla som arbetar med KBT), fortfarande mitt i karriären. Han har dock redan, med över 400 publicerade vetenskapliga artiklar och 15 böcker samt årets stora utmärkelser Nordiska Medicinpriset och stora psykologpriset etablerat sig som en av de mest tongivande profilerna inom KBT-Sverige. Otaliga studenter, doktorander och kunskapstörstande kliniker har årets pristagare att tacka för inspiration och vägledning både i lärosalar, handledning och inte minst på vår egen på KBT-lista.

Gerhard Andersson:
– Jag var med via Skype och det var en kul upplevelse. Blev minst sagt förvånad och glad. Det är förstås en stor ära att få priset för livsgärning. Jag ser fram emot fler spännande år med BTF!

– Jag hoppas att vi i BTF kan fortsätta med det vi gör - det vill säga att ge bra behandlingar och utföra intressant forskning. Se nu till att boka in EABCT nästa år! Vi jobbar för fullt med förberedelserna och det blir en oförglömlig konferens.

2014 - Rolf Olofsson

Rolf Olofsson tilldelas priset för hans livsgärning - att bygga upp konsultationer till näringsliv och organisationer på inlärningspsykologisk grund. Detta har bidragit starkt till ett mer professionaliserat och grundforskningsbaserat förhållningssätt.

Hur känns det att ha fått pris på BTF:s årsmöte?
– Känns roligt att få priset för livsgärning inom BTF. Jag har i år 40 års-jubileum som medlem och har under alla år haft någon form av uppdrag i föreningen. 15 år i styrelsen varav 7 år som ordförande. Håller inte riktigt koll men minst 10 år i handledarkommittén och 10 år som revisor. Det känns även extra roligt att arbetet jag bedrivit under 30 år att lyfta fram beteendeanalysens användning inom organisationsutveckling uppmärksammades i motiveringen.

Vad vill du hälsa föreningen och dess medlemmar?
– Kul att så många medlemmar visat intresse för att utbilda sig i beteendeanalytisk organisationsutveckling. Synd att BTF som förening fortfarande är så snävt inriktad på terapeutisk verksamhet vilket var anledningen till att jag själv inte närvarade på årsmötet.

2013 - Bengt Andersson

Bengt Andersson har genom sitt yrkesliv genomfört en betydande gärning för spridandet av beteendeterapi och inlärningsteoretiska principer. Bengt tillhör tillsammans med P-O Sjödén, Lars-Göran Öst, Sten Rönnberg och Lennart Melin den första generationens beteendeterapeuter i Sverige. Bengt har varit verksam på Psykologiska Institutionen på Uppsala Universitet under 70-, 80- och 90-talet och där undervisat och handlett ett stort antal av de som fått sin KBT-utbildning i Uppsala. Bengt har även varit involverad i forskning både på grundforskningsnivå, med djurstudier, och på tillämpad nivå med forskning om elöverkänslighet.

Bengt har en stor del av sitt yrkesliv delat sin tid mellan kliniken och akademin. Under 90-talet började Bengt att verka inom Barn- och Ungdomspsykiatrin i Uppsala. I sin gärning inom BUP har Bengt med sitt gedigna kunnande och sin generositet med sin kunskap bidragit till en omvälvande förskjutning mot ett ökat fokus på psykologisk behandling och beteendeterapi. BUP i Uppsala kan sägas vara den första BUP-klinik i Sverige som genomsyrades av ett genomgripande KBT-tänk. Inom tjänsten på BUP har Bengt bland annat byggt upp ett OCD-team, där patienter som tidigare kanske inte ens fått en korrekt diagnos nu kunde erbjudas adekvat beteendeterapeutisk behandling. OCD-teamet i Uppsala har sedan blivit en källa till inspiration för andra OCD-team i Sverige.

I decennier har Bengt haft rollen som vårdansvarig för Neuropsykiatriska Behandlingsenheten inom BUP-kliniken Uppsala. Bengt har i sitt kliniska arbete varit angelägen om att samverka med brukarorganisationer såsom Ananke och Attention. Detta samarbete har bland annat lett till gruppverksamheter som byggt på inlärningsteoretiska principer. Dessa har först utvecklats inom Landstingsvården för att sedan föras ut och ”ägas” av organisationerna själva, under handledning. Bengt har, med handledning och utbildning, sett det som sin uppgift att föra ut inlärningsteori och beteendeterapi även till andra yrkesgrupper inom landstinget och inom kommunal omsorg.

I årsskiftet 2012/2013 gick Bengt i pension och det var därför lägligt för Beteendeterapeutiska Föreningen att vid detta årsmöte tacka honom för hans gedigna livsgärning av spridande och tillämpning av beteendeterapi.

Bengt Andersson:
- Jag är självklart mycket glad över att bli ihågkommen och ser det som en stor utmärkelse. Det som slog mig på festen var att jag kanske kände 1/3 av deltagarna. De flesta var alltså nya för mig. Det kan bero på tre saker: a) jag har inte varit så aktiv i föreningen på sista tiden, b) jag har dåligt minne, c) det har kommit till många unga, nya medlemmar. Punkt a) och b) är säkert sanna, men c) är mycket tillfredsställande. BTF är en ung och aktiv förening som ser framåt – även om jag personligen gläder mig åt att man också såg lite bakåt, och gav mig detta hedrande pris.

2012 - Olle Wadström

Idag är KBT populärt, och när man berättar att man håller på med KBT så möts man av positiva kommentarer och intresse. Så har det inte alltid varit. Det fanns en tid, inte så långt tillbaka, när kritiken mot beteendeterapi var massiv och dess utövare ständigt blev utsatta för kritik och ibland faktiskt hat. Olle Wadström har varit med om att kollegor lämnar rummet när han kommer in, bara för att han öppet stod upp för beteendeterapi och inlärningspsykologi. Det är en person som trots detta höll fast vid det han trodde på och oförtrutet arbetade vidare. Han är en person som aldrig framhäver sig själv men som varit, och är, en förgrundsgestalt i svensk beteendeterapi.

Hans kliniska gärning har varit med de tyngsta patienterna inom omsorg och psykiatri och med de struligaste ungarna. Hos dessa patienter har hela tiden hans hjärta funnits. Genom sin pedagogiska tydlighet och kliniska skärpa har han i handledning format många duktiga KBT:are, och genom sina böcker böcker Att förstå och påverka beteendeproblem, Tvång och Sluta älta och grubbla, lättare gjort med kognitiv beteendeterapi har dessutom många studenter och klienter lärt sig mer om inlärningspsykologi och beteendeterapi.

2011 - Lennart Melin

BTF startade 1971, i Stockholm och Uppsala parallellt i och med att ungefär hälften av de personer som i början utgjorde kärnan i föreningen bodde i Stockholm och hälften i Uppsala. I Uppsala var det en grupp assistenter på Psykologiska institutionen som var de mest intresserade och som också undervisade i klinisk psykologi, med en tydlig fokusering på beteendeterapi. Den person bland dessa som, under fyra decennier, kontinuerligt har verkat för beteendeterapin inom Uppsalainstitutionen är Lennart Melin, som först blev lektor och senare professor i klinisk psykologi.

Under sin långa verksamma period på Uppsala universitet har Lennart utgjort garanten för att beteendeterapi har fått och bibehållit en stark position på Psykologiska institutionen. Han har varit lärare, handledare för såväl terapi, som uppsatser och avhandlingar, samt examinator på olika nivåer. Lennart var också den som låg bakom den ansökan som ledde till att institutionen fick examensrätt för psykoterapeututbildning 1996.

Lennarts avhandling (1977) handlade om beteendeterapi i behandlingen av morfinmissbrukare och var unik när den publicerades. Än idag utgör hans tidiga studier en del av forsknings-stödet som lett till att beteendeterapi bedöms som en troligen effektiv behandlingsmetod för opiatmissbruk i översikter av evidensbaserade behandlingsmetoder.

Efter avhandlingen kom Lennart att fokusera sin forskning till det beteendemedicinska fältet och han har givit mycket värdefulla bidrag till förståelsen av och behandlingen av olika tillstånd, som t.ex. epilepsi, smärta, huvudvärk, stress, tinnitus, hörselproblem, Meunieres sjukdom, m.m. På senare år har han också bidragit till svenska studier inom Tredje vågens KBT genom handledning av doktorander som fokuserat på ACT.

Totalt har Lennart handlett 20 doktorander till doktorsexamen. Av dessa är det fyra st. som senare själva blev professorer (Steven Linton, Gerhard Andersson, Per Lindberg, Mats Granlund). På så sätt har Lennarts gärning inom akademin fått en naturlig fortsättning i och med att de doktorander som han handlett har fått med sig den kombination av nyfikenhet och kritiskt metodtänkande som är så typisk för honom.

KBT i Sverige skulle inte ha varit så stark som den är idag om inte Lennart Melin hade funnits och givit sina viktiga bidrag. Det är således en glädje för oss i föreningen att ha fått dela ut föreningens finaste pris till Professor emeritus Lennart Melin!

2010 - Sten Rönnberg

2009 - Lars-Göran Öst

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda