Logga in »

Test

Nominera till BTF:s priser

Nedan kan du nominera till BTF:s priser som delas ut i samband med årsmötet.

BTF:s priser delas ut i sex kategorier: 1. Pedagogiska insatser i vid bemärkelse
2. Informationsspridning/marknadsföring om beteendeterapi (KBT)
3. Kliniska insatser i vid bemärkelse
4. Livsgärning för BTF/KBT
5. Uppsats för psykologexamen, C- eller D-niva om beteendeterapi (KBT) i vid bemärkelse
6. Doktorsavhandling om beteendeterapi (KBT) i vid bemärkelse

Priserna är stipendium för utbildning, föreläsning, kongress eller dylikt.

För pris 1-4 kan insatsen ha gjorts under en längre tidsperiod. För pris 5 och 6 gäller att arbetet ska ha färdigställts under det gångna året (arbetet ska vid anmodan kunna kompletteras ansökan).

Skriftlig nominering med beskrivning av insatsen och motivering (högst 2000 tecken /1 A4) ska vara styrelsen tillhanda senast den sista februari. Både den nominerade och den som nominerar måste vara medlemmar i BTF. Motiveringen bör vara utförlig nog för att insatsen ska kunna värderas av en extern granskare.

Formulär för nominering till pris

Ditt namn:
Din e-post:
Nominerad:
Kategori:
 
Motivering:

Informationen skickas till styrelsens ansvarige för priser och stipendier. Du kan också skicka din nominering direkt med e-post: btf.kansli@gmail.com

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda