Logga in »

Test

Pedagogiska insatser i vid bemärkelse

Priset för pedagogiska insatser (i vid bemärkelse) instiftades vid årsmötet 1998 efter en motion från Lars-Göran Öst. Priset syftar till att lyfta fram de medlemmar som har gjort insatser inom det pedagogiska området och har genom åren bland annat tagits emot av inspirerande utbildare och handledare inom föreningen.

Senaste pristagaren

2018 - Gunilla Berglund

Gunilla Berglund har undervisat och handlett i kognitiv beteendeterapi på Stockholms universitet under större delen av 2000-talet. Hon har ansvarat för det handledda klientarbetet på psykolog- och psykoterapeutprogrammet och utvecklat den omtyckta KBT-kursen på psykologprogrammets sjunde termin. Hon har samordnat och stöttat de kliniska handledarna och många gånger fungerat som "superhandledare" för mindre erfarna kollegor. Gunilla har dessutom handlett ett stort antal examensuppsatser och har på så sätt också inspirerat studenter till fortsatt kunskapssökande inom kognitiv beteendeterapi.

Gunillas sätt att arbeta med formativ bedömning och kliniska tillämpningsexaminationer gör henne till en pedagogisk förebild för kollegor. Hon har också erhållit Psykologiska Ämnesrådets pris för bästa lärare. Gunilla tilldelas BTFs pedagogiska pris då hon förtjänstfullt har spridit sin pedagogiska gärning över flera nivåer av utbildning inom såväl klinisk tillämpning som forskning inom kognitiv beteendeterapi.

Tidiare pristagare

Det är inte alla år som man delat ut pris för pedagogiska insatser, men de vi känner till presenteras nedan.

2017 - Jonas Ramnerö

Vi är oerhört glada att få meddela att årets pris för Pedagogiska insatser i vid bemärkelse tilldelas Jonas Ramnerö. De många av oss som bevittnat denna store KBT läromästare förklara beteendeanalytiska uppkomst- och vidmakthållandeprocesser, har genast kapitulerat för en outsläcklig minneskonsolidering starkt präglad av appetativ kontroll. Jonas Ramnerö tilldelas priset för sitt långa, enträgna arbete med att lära ut inlärningspsykologi på ett lättförståeligt, underhållande och pedagogiskt skickligt vis; samt sina insatser för att förbättra undervisning och utbildningsmoment med hjälp av nya och spännande rön från spjutspetsforskning och vägledda laborationer.

2014 - Maria Jannert

Maria Jannert får priset för sitt arbete som programansvarig för KBT grenen på psykoterapeutprogrammet vid Linköpings universitet. I nomineringen nämns bland annat att Maria är entusiasmerande och pedagogisk i sin roll och genom sitt sätt att bemöta studenter skapar hon lust och motivation att lära. Personerna bakom nomineringen upplever att det tillstor del är Marias förtjänst att utbildningen håller så god kvalitet!

Hur känns det att ha fått pris på BTF:s årsmöte?
– Det känns helt fantastiskt! Jag är både rörd och stolt. Jag har alltid varit intresserad av pedagogik och utbildningsfrågor och jag funderade faktiskt på att bli lärare innan jag bestämde mig för att bli psykolog. Extra speciellt var det att nomineringen kom från utbildningens studenter och handledare. Vi har en grupp otroligt kompetenta studenter och det är en utmaning att forma en terapeututbildning som verkligen bidrar till deras utveckling. Att de uttrycker att de är nöjda känns fantastiskt roligt!

Vad vill du hälsa föreningen och dess medlemmar?
– Mina egna förebilder som lärare och kliniker finns i den här föreningen. När jag tittar på listan över vilka som fått föreningens pris tidigare känns det nästan lite overkligt att jag också fått BTFs pris. Jag är otroligt glad och tacksam!

2013 - Hugo Wallén

Priset för pedagogiska insatser i vid bemärkelse gick 2013 till Hugo Wallén. Nomineringen löd som följer: ”Hugo Wallén, före detta chef för barn- och ungdomspsykiatrin i Skaraborgs Län, drev igenom att landstinget i Skaraborg skulle grundutbilda 40 behandlare, både från barn- och ungdomspsykiatrin samt från vuxenpsykiatrin, i KBT. Han har dessutom sett utbildningen ur ett samhällsnyttoperspektiv - i de fall någon bytt till annan arbetsgivare under utbildningen har han försökt ordna så att de ändå kan fullfölja sina studier. Utbildningen gör sin sista termin nu under våren 2013.

2011 - Jo Anne Dahl

Detta år gick priset för pedagogiska insatser till Jo Anne Dahl. Nomineringstexten löd: ”För hennes engagemang för studenterna och hennes förmåga att lyfta frågor av både psykologisk och existentiell karaktär. Framför allt hennes insatser för att både öka förståelsen för Acceptance and Commitment Therapy (ACT) där hon betonar vikten av att klargöra livsvärderingar i behandlingsarbetet.”

I bedömargruppen fanns inga tveksamheter kring att detta var en välförtjänt nominering. En bedömare sammanfattade det hela såhär: "Joanne har inspirerat många studenter och oavsett om man håller med henne eller inte i de frågor hon väcker, så skapar de debatt som engagerar och inspirerar. Hon har nått ut till många och berikar KBT-Sverige med att visa på olikheter och föra in nya idéer”.

JoAnne kommenterar själv priset såhär:
Tyvärr var jag inte med när jag fick det fina priset. Min dotter disputade den dagen och jag var på hennes fest som jag ordnade samtidigt som BTF-festen.
     Många kliniska forskare i universitetsvärlden har ingen positiv inställning till varken undervisning eller handledning. Jag tror att det rör sig om att psykolog- studenter är otroligt duktiga och uppdaterade. Dessutom sitter många studenter uppkopplade till nätet och då går det inte att komma med gamla föreläsningar som man kör år efter år. Studenter kan lätt avslöja om man som föreläsare inte är uppdaterad och därför vill många helt enkelt undvika detta genom att få doktorander att göra undervisningsjobbet i stället.
     För mig känns undervisning som en möjlighet för mig och studenterna tillsammans skapa något nytt. Varje möte med duktiga, ivriga studenter blir en utveckling för oss alla. Just därför är undervisningssituationen en vital höjdpunkt för mig som jag tar på högsta allvar. Därför blev jag jätteglad över att få detta pris av BTF.

2008 - Jan-Eric Jönsson

År 2008 delade man ut priset till Jan-Eric Jönsson för hans pedagogiska insatser på Psykologiska instituttionen på Göteborgs universitet. Jan-Eric är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och ansvarar för KBT-inriktningen på psykologprogrammet och på fristående kurser. Han har dessutom ett eget företag där han framförallt arbetar med handledning och utbildning.

På frågan kring hans tankar kring varför just han fått utdelat pris för sina pedagogiska insatser, svarar Jan-Eric att det kan hänga ihop med att han varit med och byggt upp KBT-inriktningen på psykologprogrammet vid psykologiska institutionen i Göteborg sedan år 2003. Detta har han gjort tillsammans med både institutionens ledning och framför allt med hängivna psykologstudenter. Jan- Eric berättar: ”Förändringens vindar kom framför allt underifrån. Med god hjälp av gästföreläsare som Liv Svirsky, Joanne Dahl, Sandra Bates, Rio Cederlund, Bengt Westling, Håkan Wisung, Therese Sterner, Jonas Ramnerö och Elizabeth Malmqvist”.

Varför just han själv prisats för sina insatser är svårt att svara på, säger han, och tillägger: ”Jag har alltid haft ett gott samarbete med studenterna på institutionen och jag tror vi tillsamman bildat ett bra team. Jag har stor respekt och beundran för den nya generationens psykologer. Att få utmärkelsen kändes både roligt och överraskande". I framtiden vill Jan-Eric ”arbeta hårt för att patienter på sikt i allt mindre grad i västra Sverige blir felbehandlade och feldiagnostiserade. Målet är också att evidensbaserade metoder en gång för alla skall bli etablerade i olika vårdinrättningar. Att även patienter utan ekonomiska tillgångar skall få rätt till adekvat behandling”.

2005 - P-O Sjödén

2003 - Sandra Bates

2002 - Bengt Westling

2000 - Anita Olsson

1999 - Kerstin Hellström

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda