Logga in »

Test

Alla pristagare år för år

Pristagare 2013-2011

Nedan presenteras tidigare pristagare tillsammans med en nerkortad version av juryns motivering. För att läsa nomineringarna i sin helhet och för att få ytterligare information om pristagarna, följ länkarna till höger.

2014 års pristagare

I samband med årsmötet 2014 delades priser ut i fyra kategorier:

Pedagogiska insatser - Maria Jannert
”Maria Jannert får priset för sitt arbete som programansvarig för KBT grenen på psykoterapeutprogrammet vid Linköpings universitet..." » Läs mer
Informationsspridning - Elisabeth Malmquist
”Elisabeth Malmqvist får priset 2013 för sin gärningatt med Värnamo som bas gjort stora både pedagogiska och kliniska insatser"... » Läs mer
Livsgärning - Rolf Olofsson
”Rolf Olofsson tilldelas priset för hans livsgärningmed att bygga upp konsultationer till näringsliv och organisationer på inlärningspsykologisk grund..." » Läs mer
Doktorsavhandling - Lise Bergman Nordgren
”Den nominerade är väl värd att belöna som bästa doktorsavhandling om KBT både för det gedigna arbetet att rekrytera klienter i vanliga kliniska miljöer men också för de innovativa inslagen..." » Läs mer

2013 års pristagare

I samband med årsmötet 2013 delades priser ut i fem kategorier:

Pedagogiska insatser - Hugo Wallén
”Hugo Wallén, f.d. chef för barn- och ungdomspsykiatrin i Skaraborgs Län, drev igenom att landstinget i Skaraborg grundutbildar 40 behandlare från barn- och ung domspsykiatrin samt vuxenpsykiatrin i KBT..." » Läs mer
Informationsspridning - Liria Ortiz och Martin Forster
”De utför sedan flera år gedigna och outtröttliga insatser i DN:s frågespalt där de hjälper läsarna att hantera olika svårigheter som livet erbjuder"... » Läs mer
Livsgärning - Bengt Andersson
”Bengt Andersson har genom sitt yrkesliv genomfört en betydande gärning för spridandet av beteendeterapi och inlärningsteoretiska principer. Bengt tillhör tillsammans med P-O Sjödén, Lars-Göran Öst, Sten Rönnberg och Lennart Melin den första generationens beteendeterapeuter i Sverige..." » Läs mer
Uppsats för psykologexamen - Gustaf Brander och Per Söderholm
"Tilläggsbehandling efter internetadministrerad KBT vid OCD i syfte att främja återfallsprevention har aldrig tidigare undersökts i en randomiserad kontrollerad behandlingsstudie..." » Läs mer
Doktorsavhandling - Therese Anderbro
”I nationella riktlinjer för diabetesvården uppmanas till fortsatt forskning som bygger på KBT, då metoden är otillräckligt utvärderad inom fältet. Therese Anderbros avhandling är nydanande och mycket angelägen inom diabetesområdet. Den fokuserar på beteendemässiga problem och hinder för glykemisk kontroll..." » Läs mer

2012 års pristagare

I samband med årsmötet 2012 delades priser ut i fem kategorier:

Informationsspridning - Håkan Wisung
”Håkan Wisung är VD för Psykologpartners. Håkan har med visioner och värme byggt upp Sveriges största KBT-företag. Trots företagets storlek har Håkan aldrig släppt sina grundvärderingar, att sprida god KBT och inlärningsteori.” » Läs mer
Kliniska insatser - Anna-Clara Hellstadius
”Anna-Clara är biträdande enhetschef på Mottagningen för tvångssyndrom [...] Hon har drivit frågor i stort och i smått för att skapa en bra mottagning i syfte att KBT ska förmedlas enligt rådande evidens och på det sätt som gagnar patienten..." » Läs mer
Livsgärning - Olle Wadström
”Olle Wadströms kliniska gärning har varit med de tyngsta patienterna inom omsorg och psykiatri och med de struligaste ungarna. Hos dessa patienter har hela tiden hans hjärta funnits. Genom Olle Wadströms böcker Att förstå och påverka beteendeproblem, Tvång och Sluta älta och grubbla, lättare gjort med kognitiv beteendeterapi har många studenter och klienter lärt sig mer om inlärningspsykologi och beteendeterapi. Genom sin pedagogiska tydlighet och kliniska skärpa har han i handledning format många duktiga KBT:are..." » Läs mer
Uppsats för psykologexamen - Per Andrén och Jesper Enander
”Uppsatsen är den första randomiserade kontrollerade studien av Internetförmedlad KBT vid tvångssyndrom. [...] Per och Jesper beskriver hur KBT är den behandlingsform som har starkast evidens, men att tillgängligheten till KBT-terapeuter i Sverige inte motsvarar efterfrågan. En fungerande KBT-behandling via det mer lättillgängliga Internetformatet vore således av stort värde för såväl drabbade individer som samhället i stort..." » Läs mer
Doktorsavhandling - Vendela Zetterqvist
”Vendela Zetterqvist har med sin avhandling Tinnitus – an acceptance-based approach på ett högst substantiellt sätt bidragit till att öka kunskapsmassan inom två viktiga områden – behandling av tinnitus med Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och utforskandet av de mekanismer som antas ligga bakom acceptansbaserade behandlingsmetoder..." » Läs mer

2011 års pristagare

I samband med årsmötet 2011 delades priser ut i samtliga sex kategorier:

Pedagogiska insatser - Jo Anne Dahl
"Jo Anne har inspirerat många studenter och oavsett om man håller med henne eller inte i de frågor hon väcker, så skapar de debatt som engagerar och inspirerar. Hon har nått ut till många och berikar KBT-Sverige med att visa på olikheter och föra in nya idéer." » Läs mer
Informationsspridning - Dan Katz
"Organisationer som BTF är beroende av eldsjälar som mer lägger ner tid och kraft på föreningens arbete och som också i egenskap av sig själva agerar som förebilder" » Läs mer
Kliniska insatser - Niklas Törneke
"Har aldrig varit med om en mer påläst och inspirerande förläsare oavsett ämne. Niklas är en av få som kan göra beteendeanalys enkelt!" » Läs mer
Livsgärning - Lennart Melin
"Totalt har Lennart handlett 20 doktorander till doktorsexamen. Av dessa är det fyra st. som själva är professorer (Steven Linton, Gerhard Andersson, Per Lindberg, Mats Granlund). På så sätt har Lennarts gärning inom akademin fått en naturlig fortsättning i och med att de doktorander som han handlett har fått med sig den kombination av nyfikenhet och kritiskt metodtänkande som är så typisk för Lennart.
KBT i Sverige skulle inte ha varit så stark som den är idag om inte Lennart Melin hade funnits och givit sina viktiga bidrag."
» Läs mer
Uppsats för psykologexamen - Teresa Michel
"Teresas arbete inspirerar till vidare forskning och lyfter upp frågor som riskerar att glömmas bort. Hennes slutsatser kommer med hög sannolikhet att att tillämpas i närtid av många KBT:are i Sverige som arbetar med självhjälpsbehandling och annan teknikbaserad KBT." » Läs mer
Doktorsavhandling - Susanna Jernelöv
"Jernelövs pedagogiska tilltal är närmast en ledstjärna när jag tänker på hur vi kan föra ut vår kunskap." » Läs mer


Pristagare 2010-1999

Vilka medlemmar som fått motta priser har delvis fallit i glömska och därför är informationen om de medlemmar som fått pris före 2011 tyvärr något begränsad. Olyckligtvis finns inte heller nomineringarna arkiverade. Den information vi har presenteras nedan men det finns en risk att någon pristagare har glömts bort eller att årtal har blivit fel.

Ni som var med eller kanske rent av fick pris - hjälp oss att fylla i luckorna! Maila webredaktören: anders.gorling@gmail.com

2010 års pristagare

Livsgärning - Sten Rönnberg
Uppsats för psykologexamen - Erik Anderson
Doktorsavhandling - Lena Reuterskiöld

2009 års pristagare

Informationsspridning - Gerhard Andersson
Kliniska insatser - Ata Ghaderi
Livsgärning - Lars-Göran Öst
Uppsats för psykologexamen - Kerstin Blom och Sara Rydh
Doktorsavhandling - Viktor Kaldo

2008 års pristagare

Pedagogiska insatser - Jan-Eric Jönsson
Informationsspridning - Sten Rönnberg
Uppsats för psykologexamen - Jonas Hägerström och Niklas Gustavsson

2007 års pristagare

Tyvärr saknar vi helt information om vilka priser som delades ut i samband med årsmötet 2007.

2006 års pristagare

Inför årsmötet 2006 hade styrelsen beslutat att inte dela ut några priser eftersom man ansåg att föreningens ekonomi inte var god nog.

2005 års pristagare

Pedagogiska insatser - P-O Sjödén
Informationsspridning - Martin Forster
Uppsats för psykologexamen - A. Nylin och E. Wesslander
Doktorsavhandling - Per Carlbring

2004 års pristagare

Informationsspridning - Anna Kåver
Kliniska insatser - Bengt Andersson
Uppsats för psykologexamen - Anna Karlstedt
Doktorsavhandling - Ulrika Thulin

2003 års pristagare

Pedagogiska insatser - Sandra Bates
Uppsats för psykologexamen - Bella Stensnäs
Doktorsavhandling - Charlotta Marhold

2002 års pristagare

Pedagogiska insatser - Bengt Westling
Uppsats för psykologexamen - Per Carlbring
Doktorsavhandling - Lisa Svensson

2001 års pristagare

Kliniska insatser - Steven Linton
Uppsats för psykologexamen - Åsa Larsson
Doktorsavhandling - Elisabeth Breitholtz

2000 års pristagare

Pedagogiska insatser - Anita Olsson
Informationsspridning - Olle Wadström
Kliniska insatser - Lars-Göran Öst
Uppsats för psykologexamen - M. Forster och T. Tegenmark

1999 års pristagare

1999 var, vad vi kan minnas, det första året då man i samband med årsmötet delade ut priser.

Pedagogiska insatser - Kerstrin Hellström
Informationsspridning - Per Borell

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda