Logga in »

Test

Aktuella utbildningar

Nedan hittar du aktuella workshops och utbildningar som anordnas av Beteendeterapeutiska föreningen eller har en nära anknytning till oss. Klicka på rubriken för mer info.

Utbildningar i samarbete med BTF

Handledar- och lärarutbildning i KBT, Göteborg, startar 20 april 2020
3 terminer: 20 april 2020 - 22 oktober 2021   Göteborg
 
Anm senast
2020-01-15
 

Övriga utbildningar

KRISPSYKOLOGI- ATT FÖRHINDRA PTSD
WiseMind AB Stockholm, 9 september 2019, kl 10-17  
 
Anm senast
2019-08-30
 
Specialistkurs för psykologer, Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning
   Psykologpartners Umeå
 
Anm senast
2019-09-01
 
Edna Foa - Prolonged Exposure
16-19 september 2019   Malmö
 
Anm senast
2019-09-01
 
Internetbehandling med KBT
   Psykologpartners Stockholm
 
Anm senast
2019-09-04
 
Specialistkurs i OBM
   Stockholm
 
  Anmäl dig  Anm senast
2019-09-10
 
Bli en bättre internetbehandlare
13 september   Psykologpartners Stockholm
 
Anm senast
2019-09-12
 
Handledning inom socialt arbete, KBT-inriktning
   Psykologpartners Stockholm
 
Anm senast
2019-09-18
 
METAKOGNITIV TERAPI, MCT
24-25 oktober samt 5-6 december   Stockholm
 
Anm senast
2019-09-30
 
METAKOGNITIV TERAPI, MCT
24-25 oktober samt 5-6 december 2019   Stockholm
 
Anm senast
2019-09-30
 
Fördjupningskurs i ACT - ACT vid stressproblematik
17-18 oktober   Stockholm
 
Anm senast
2019-10-01
 
ATT TA SIG UR ENSAMHET: Färdigheter till att bättre förstå och hantera ensamhet
18 november 2019, kl 10-17   Stockholm
 
Anm senast
2019-10-08
 
Specialistutbildning för psykologer, Individuellt och organisatoriskt perspektiv på stress - uppkomst, prevention och åtgärder
   Psykologpartners Stockholm
 
Anm senast
2019-10-10
 
Grundutbildning i Motiverande samtal, inkl kodning
   Psykologpartners Göteborg och Stockholm
 
Anm senast
2019-10-10
 
Fördjupning MI, MI i socialt arbete
   Psykologpartners Göteborg
 
Anm senast
2019-11-10
 
ACT vid långvarig smärta
25-26 november 2019   Uppsala
 
Anm senast
2019-11-10
 
Samtal och behandling på distans
25 november   Stockholm
 
Anm senast
2019-11-16
 
Grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendeterapi, KBT
Start våren 2020   Umeå och Göteborg
 
Anm senast
2019-11-22
 
Motiverande samtal (MI) – Onlineutbildning
   Psykologpartners, Flexibel ort och startdatum
 
Anm senast
2020-01-01
 
Grundläggande tvåårig psykoterapiutbildning i KBT
vt 2020-ht 2021   Uppsala
 
Anm senast
2020-01-01
 
MCT Masterclass 2020-2022 i Stockholm
  
 
Anm senast
2020-08-01
 

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda