Logga in »

Test

tillbakaTillbaka

Specialistutbildning för psykologer Individuellt och organisatoriskt perspektiv på stress

Psykologpartners Stockholm  27-30/1, 10-11/2 & 3/3


Plats: Psykologpartners W&W AB
Mailkontakt alt 1: utbildning@psykologpartners.se
För mer info: www.psykologpartners.se/utbildningar
Pris: 17800:- + moms


Om utbildningen:

Välkommen till vår specialistutbildning för psykologer i individuellt och organisatoriskt perspektiv på stress.
Kursen behandlar stress ur ett brett perspektiv avseende stressrelaterade sjukdomars uppkomst, förebyggande insatser i arbetsmiljön och på individnivå samt psykologisk behandling, rehabilitering och arbetsåtergång för individer med stressrelaterad problematik.
Föreliggande kurs antar ett integrerande perspektiv på stress där såväl individ som organisation utgör fokus för riskfaktorer kringstressrelaterad sjukdom och i preventivt arbete, rehabilitering och arbetsåtergång utifrån den senaste forskningen.


Utbildningens syfte
Utbildningen syftar till att du som student ska:
•Få fördjupad kunskap om konceptualisering av stressrelaterad problematik ur ett psykologiskt och organisatoriskt perspektiv
•Få fördjupad kunskap om psykologisk behandling av stressrelaterad problematik i olika skeden
•Få fördjupad kunskap om hur preventiva insatser i organisationen kan förhindra stressrelaterad problematik
•Få kunskap om rehabilitering och arbetsåtergång av individer med stressproblematik


Utbildare
Giorgio Grossi, docent psykologi, leg. psykoterapeut
Victoria Blom docent psykologi, leg. psykolog

Examinator
Rio Cederlund fil dr, leg. psykolog

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam psykolog inom exempelvis företagshälsovård, primärvård, rehabilitering eller som konsult.

Ort & datum
27–30 januari, 10–11 februari, 3 mars
Stockholm, Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49

Kostnad
17 800 kronor exkl moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg.

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda