Logga in »

Test

tillbakaTillbaka

Grundutbildning i Motiverande samtal, inkl kodning

Psykologpartners Göteborg och Stockholm  


Plats: Psykologpartners
Mailkontakt alt 1: utbildning@psykologpartners.se
För mer info: www.psykologpartners.se/utbildningar
Pris: 8000 kr + moms


Om utbildningen:

Mycket av vår kommunikation syftar till att påverka andras beteende och särskilt i människovårdande yrken ställs höga krav på att använda samtalet för att skapa intresse för och uppmuntra människor till olika typer av beteendeförändringar.

Grundutbildningen i motiverande samtal omfattar tre heldagar samt kodning med individuell återkoppling. Utbildningsdagarna är till stor del upplevelsebaserade, de fokuserar på färdighetsträning och ger en teoretisk och praktisk grund i MI.

Under utbildningen får deltagarna spela in ett samtal i sitt dagliga arbete där de praktiserar det de lärt sig. Samtalet kodas utifrån metoden och deltagarna får individuell återkoppling med information om sina utvecklingsområden. Utbildningen hålls av legitimerad psykolog med god erfarenhet av att arbeta med och utbilda i MI.

Ort och datum
Göteborg den 4-5 november och 9 december
Stockholm den 18-19 september och 30 oktober

Kostnad
8 000 kr + moms. För och eftermiddagsfika ingår. Vid anmälan av tre eller fler deltagare från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Anmälan
Anmälan till utbildningen görs på www.psykologpartners.se

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda