Logga in »

Test

tillbakaTillbaka

Fördjupning MI, MI i socialt arbete

Psykologpartners Göteborg   


Plats: Psykologpartners
Mailkontakt alt 1: kristin.hagglof@psykologpartners.se
För mer info: www.psykologpartners.se/utbildningar
Pris: 7 500 kr + moms


Om utbildningen:

Många uppskattar metoden och dess underliggande principer, dock kan det vara utmanande att tillämpa och anpassa våra MI-samtal utifrån kontexten vi arbetar i. Myndighetsutövning, korta samtal i vardagsmiljö och kontakter där verksamheten styr stor del av samtalets fokus kräver anpassning för att kunna genomföras med bibehållen MI-anda.

Förutom en allmän fördjupning av kunskaperna i MI ger denna utbildning strategier för anpassning av MI-samtalet efter verksamheten. Teori varvas med övningar och demonstrationer.

Målgrupp
Utbildningen passar alla som gått en tidigare kurs i MI och som arbetar i ett människovårdande yrke. Den kommer att vara speciellt anpassad för socialtjänst, AME och boendepersonal men fungera väl för alla som på ett eller annat sätt hjälper andra människor till förändring.

Kursledare
Viktor Brune, leg psykolog & medlem av MINT Viktor arbetar på Psykologpartners i Göteborg och har lång erfarenhet av handledning inom socialt arbete och behandling. Han har även bred erfarenhet av egen tillämpning av motiverande samtal och är en van utbildare inom grundteori, samtalsmetod och handledning.

Ort & datum
Göteborg 18–19 november, 19 december, mellan kl 9.00-16.00

Kostnad
7500 kr + moms. För- och eftermiddagsfika ingår. Vid anmälan av tre eller fler deltagare från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Anmälan
Anmälan till utbildningen görs på www.psykologpartners.se

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda