Logga in »

Test

tillbakaTillbaka

Bli en bättre internetbehandlare

- öka tillgängligheten till kvalitetssäkrad psykologisk behandling

Psykologpartners Stockholm   13 september


Mailkontakt alt 1: utbildning@psykologpartners.se
För mer info: www.psykologpartners.se/utbildningar
Pris: 2500kr + moms


Om utbildningen:

Med internetbehandling får du möjlighet att nå ut till fler patienter med fungerande KBT-behandling på ett lättillgängligt sätt. Forskningen på internetbaserad KBT har pågått i snart 15 år och metoden har visat sig vara ett fungerande alternativ för att behandla olika typer av psykisk ohälsa, som exempelvis ångest och depression.

Deltagarna kommer att få lära sig grunderna för hur metoden används, både från ett behandlar- och ett patientperspektiv. Det aktuella forskningsläget och möjligheterna att som behandlare eller verksamhet själva börja använda metoden kommer också att tas upp. Dagen innehåller praktiska moment där deltagarna bland annat får ta del av ett behandlingsprogram via internet.

Utbildare
Ella Radvogin, leg. psykolog
Ella arbetar inom Psykologpartners affärsområdet Digital Psykologi. Hon har flerårig erfarenhet av olika former av psykologisk behandling på distans och har fortbildats inom området telemedicin. Hon har arbetat med internetbaserad KBT-behandling i både forskningssammanhang och klinisk verksamhet. Hon utbildar och handleder kontinuerligt vårdpersonal inom privat och offentlig sektor inom området psykologisk behandling på distans.


Datum
Stockholm den 13 september mellan kl. 9.00-16.00.

Plats
Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49 i Stockholm

Pris
2500 kr + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika. Om tre eller flera anmäler sig från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Anmälan
Anmälan till utbildningen görs på www.psykologpartners.se

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda