Logga in »

Test

tillbakaTillbaka

Handledning inom socialt arbete, KBT-inriktning

Psykologpartners Stockholm  


Plats: Psykologpartners
Mailkontakt alt 1: utbildning@psykologpartners.se
För mer info: www.psykologpartners.se/utbildningar
Pris: 24 000kr + moms


Om utbildningen:

Välkommen till en handledarutbildning för dig som arbetar med handledning inom socialt arbete. Utbildningen har inriktningen kognitiv beteendeterapi (KBT) och omfattar 12 heldagar och eget arbete..

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma familjevårdskonsulenter och andra som arbetar med handledning i socialt arbete. Deltagarna ska ha minst ett pågående handledningsuppdrag under utbildningstiden som grund för de praktiska momenten.

Syfte
Utbildningen syftar till att stärka deltagaren i sin roll som handledare och fördjupa dennes kunskaper i beteendeanalys och KBT så att det kan vara den bärande grunden för handledningen. Utbildningen har stort fokus på att analysera handledningssituationer och grupper samt att ta fram interventioner baserade på analysen. Detta gör att deltagaren blir bättre rustad att möta exempelvis familjehem eller personal på boenden och att handleda dem i att förstå och hantera svåra situationer.

Kursupplägg
Kursen omfattar 12 heldagar och eget arbete.

Lärandemål
Deltagarna blir bättre rustade att möta exempelvis familjehem och att handleda dem i att förstå och hantera svåra situationer.

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

• Identifiera och förklara KBT- principer i en handledningssituation och kunna tillämpa principerna i handledningen.
• Redogöra för sambandet mellan funktionell analys och intervention i handledningen och illustrera detta i den skriftliga beteendeanalysen.
• Framställa ett individualiserat handledningsupplägg för ett specifikt handledningsärende motiverat av hypoteser från beteendeanalysen.
• Handskas med eventuella problem som kan uppkomma i handledningar utifrån inlärningspsykologisk förståelse.
• Illustrera och omsätta de viktigaste interventionerna inom området.

Utbildare
Cecilia Engblom Rosengren, legitimerad psykolog.
Cecilia har mångårig erfarenhet av behandling, handledning och utbildning. Hon handleder främst inom socialtjänst och rehabilitering på bas av KBT och Motiverande samtal. Cecilia är medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) och utbildar mycket inom MI, samtal och behandling. Cecilia handleder även MI-coacher.

Cecilia Norin, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Cecilia har flerårig erfarenhet av behandling (från både barnpsykiatri och terapi med vuxna) samt handledning med KBT-inriktning. Hon har handlett inom många olika verksamheter/arbetsgrupper, exempelvis skola, behandlingshem, missbruksvård och psykiatri.

Datum
18-19 sep, 9-10 okt, 13-14 nov, 11-12 dec, 15-16 jan, 13 feb, 19 mars

Anmälan
Anmälan görs på www.psykologpartners.se

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda