Logga in »

Test

tillbakaTillbaka

Specialistutbildning för psykologer, Individuellt och organisatoriskt perspektiv på stress - uppkomst, prevention och åtgärder

Psykologpartners Stockholm  


Mailkontakt alt 1: utbildning@psykologpartners.se
För mer info: www.psykologpartners.se
Pris: 17 800: - + moms


Om utbildningen:

Kurskod: AKO409

Välkommen till vår specialistutbildning för psykologer i individuellt och organisatoriskt perspektiv på stress. Kursen behandlar stress ur ett brett perspektiv avseende stressrelaterade sjukdomars uppkomst, förebyggande insatser i arbetsmiljön och på individnivå samt psykologisk behandling, rehabilitering och arbetsåtergång
för individer med stressrelaterad problematik. Föreliggande kurs antar ett integrerande perspektiv på stress där såväl individ som organisation utgör fokus för riskfaktorer kring stressrelaterad sjukdom och i preventivt arbete, rehabilitering och arbetsåtergång utifrån den senaste forskningen.


Utbildningen syftar till att du som student ska:
• Få fördjupad kunskap om konceptualisering av stressrelaterad problematik ur ett psykologiskt och organisatoriskt perspektiv
• Få fördjupad kunskap om psykologisk behandling av stressrelaterad problematik i olika skeden
• Få fördjupad kunskap om hur preventiva insatser i organisationen kan förhindra stressrelaterad problematik
• Få kunskap om rehabilitering och arbetsåtergång av individer med stressproblematik

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam psykolog inom exempelvis företagshälsovård, primärvård, rehabilitering eller som konsult.

Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:
• Konceptualisera stressrelaterad ohälsa ur ett psykologiskt och organisatoriskt perspektiv
• Omsätta konceptualisering av stressrelaterad ohälsa i interventioner i psykologisk behandling och i preventiva insatser i organisationer.
• Relatera olika interventioner i rehabilitering och arbetsåtergång utifrån ett individ- och organisationsperspektiv

Utbildare
Giorgio Grossi, docent i medicinsk psykologi, leg. psykoterapeut samt kliniskt verksam vid Stressmottagningen i Stockholm.

Ola Jameson, leg. psykolog, specialist i arbets- och organisationspsykologi. Till vardags arbetar Ola som senior konsult på Psykologpartners i Stockholm, med särskild inriktning på grupp- och ledarskapsutveckling.

Victoria Blom är Leg psykolog och docent i psykologi, inriktning stress, och arbetar som psykolog på Psykologpartners såväl som forskare inom stressrelaterad ohälsa på Karolinska institutet och Gymnastik-och idrottshögskolan.


Pris
17 800:- + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt intyg. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Datum & lokal
Utbildningen hålls i Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49 i Stockholm.
Datumen är 21–24 oktober, 4–5 november, 25 november mellan kl. 9.00-16.00

Anmälan
Anmälan till utbildningen görs på www.psykologpartners.se

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda