Logga in »

Test

tillbakaTillbaka

Specialistkurs för psykologer, Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

Psykologpartners Umeå  


Mailkontakt alt 1: utbildning@psykologpartners.se
För mer info: www.psykologpartners.se
Pris: 16 500:- ex moms


Om utbildningen:

Kurskod: RA6197

Välkommen till en specialistkurs som fördjupar dina kunskaper i klinisk beteendeanalys och dess tillämpning. Kursen är en praktisk utbildning där deltagarna får genomföra beteendeanalyser på egna ärenden och på komplexa fallexempel. Träning ges i att välja intervention utifrån analys och att utföra beteendeterapeutiska metoder på ett verksamt sätt för både ungdomar och vuxna. Beteendeanalys på egna beteenden i interaktion med klienten kommer även att lyftas fram. Kursen innehåller en mindre del teori men är främst praktiskt inriktad.


Målgrupp
För att delta i kursen är att du är legitimerad psykolog och har minst grundläggande kunskaper i inlärningsteori och beteendeterapi. Kursen riktar sig till dig som vill förfina dina färdigheter i att skräddarsy beteendeterapeutisk behandling utifrån individen.

Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:
- Identifiera och förklara inlärningsteoretiska principer i en klinisk kontext och kunna tillämpa dessa i det egna arbetet.
- Redogöra för sambanden mellan inlärningsteori, funktionell analys och intervention även då det finns försvårande omständigheter runt klienten.
- Framställa ett individualiserat behandlingsprogram för en enskild klient motiverat av hypoteser från beteendeanalysen.
- Uppmärksamma egna beteenden i terapikontext och förstå dessa utifrån en inlärningsteoretisk ram.
- Beskriva och till viss del omsätta de viktigaste behandlingsmetoderna inom området.Pris
Priset är 16 500:- + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Datum & lokal
Utbildningen hålls i lokal centralt i Umeå. Lokal meddelas senare. Datumena är 23–25 september, 14–15 oktober & 11 november

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda