Logga in »

Test

tillbakaTillbaka

KRISPSYKOLOGI- ATT FÖRHINDRA PTSD

  WiseMind AB Stockholm, 9 september 2019, kl 10-17


Plats: Ersta konferens
Mailkontakt alt 1: info@wisemind.se
För mer info: www.wisemind.se
Pris: 2 600 kr + moms 25%


Om utbildningen:

Det finns en rad evidensbaserade psykologiska behandlingsmodeller för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) men forskningen är fortfarande i sin linda kring förebyggande insatser av PTSD. Efter att debriefing inte har visat sig kunna förebygga PTSD, utan även till och med kunna förvärra symtomen, så har internationella riktlinjer handlat om att tillhandahålla psykologisk första hjälpen i det akuta skedet efter ett nyligt trauma.

Utbildningsdagen kommer att ge en översikt kring vad man som vårdpersonal kan göra när man träffar människor som nyligen varit med om ett trauma eller är i svår kris för att stödja personens egen förmåga till återhämtning. En genomgång av de senaste rönen inom krispsykologi samt tidiga psykologiska och farmakologiska interventioner i att förebygga PTSD kommer att ges. Dagen kommer också ge en översikt av riskfaktorer för framtida psykisk ohälsa efter trauma och kris, och till viss del också beröra hur bedömning av behandlingsbehov i ett tidigt skede kan göras.

Lärare:
Maria Bragesjö, leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut och doktorand på Karolinska institutet. Maria har mångårig erfarenhet av behandling av PTSD och är certifierad trainer i prolonged exposure av dr Edna Foa. I sin forskning bedriver Maria ett projekt som handlar om att utvärdera en ny tidig psykologisk intervention som bygger på prolonged exposure för att se om denna kan förebygga PTSD.

Pris
2 600 kr + moms. För och eftermiddagsfika ingår.

Info och anmälan: WiseMind AB, www.wisemind.se, info@wisemind.se, 070-2652575. Senast 30 augusti 2019

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda