Logga in »

Test

tillbakaTillbaka

METAKOGNITIV TERAPI, MCT

Specialistkurs f?r psykologer

Stockholm  24-25 oktober samt 5-6 december


Mailkontakt alt 1: petermyhr@icloud.com
Mailkontakt alt 2: goran@parment.nu
För mer info: https://www.psykologforbundet.se/globalassets/specialistutbildningen/kurser-2019/metakognitiv-terapi
Pris: 15 000 kr + moms 25%


Om utbildningen:

Kursens syfte ?r att ge teoretisk kunskap och kliniska f?rdigheter ut?ver den niv? som ges p? psykologprogrammen i Sverige. Teoretiska begrepp, terapeutiska principer och interventioner, evidensl?ge samt till?mpningar vid olika kliniska tillst?nd kommer att behandlas. MCT f?r barn och ungdomar kommer ?ven att ber?ras. ?ven om huvuddelen av behandlingsstudierna r?r vuxna, bed?ms MCT kunna fungera mycket v?l ?ven f?r ungdomar. MCT har ocks? testats f?r barn (7-13 ?r) med orosproblematik med lovande resultat. Kursdeltagarna f?ruts?tts bedriva eget kliniskt arbete f?r att kunna reflektera ?ver hur MCT kan anv?ndas i den egna kliniska vardagen. Kliniska f?rdigheter inom MCT kommer att ?vas. Denna kurs kan ses som introducerande f?r psykologer som p? ett v?sentligt s?tt vill ?ka sin f?rst?else f?r modellen. Det ?r dock endast den tv??riga utbildningen MCT Masterclass via MCT Institute i Manchester och Trondheim ger certifiering inom MCT.
F?r mer info, kontakta g?rna Peter Myhr petermyhr@icloud.com
eller G?ran Parment goran@parment.nu

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda