Logga in »

Test

tillbakaTillbaka

Workshop i Compassionfokuserad terapi med Paul Gilbert: Terapeutiska färdigheter - Clinical Skills

Stockholm  3-5 december


Plats: Stockholm
Mailkontakt alt 1: Ingrid.landin@sll.se
Pris: 6000


Om utbildningen:

Workshop i Compassionfokuserad terapi med Paul Gilbert Terapeutiska färdigheter - Clinical Skills
3-5 december 2019

Workshopen leds av Paul Gilbert, grundare av Compassionfokuserad terapi. Paul Gilbert är professor i klinisk psykologi vid Universitetet i Derby, Storbritannien, och "Consultant Clinical Psychologist at the Derbyshire Health Care Foundation Trust". Han har under 35 år forskat utifrån ett evolutionärt perspektiv på psykopatologi, med speciellt fokus på skam och behandling av skambaserad problematik.

Denna tredagars workshop är utformad för dig som har viss utbildning och erfarenhet av att arbeta med Compassionfokuserad terapi. Workshopen kommer vara på avancerad nivå och kräver därför grundläggande kunskaper i CFT.


Genomgående i workshopen kommer deltagarna utveckla:
- En fördjupad förståelse för vad som menas med compassion
- Verktyg för att aktivt föra in compassion i den terapeutiska relationen
- Förmåga att kunna använda funktionell analys i arbetet med självkritik och skam
- Metoder för att förklara och utforska interaktionen mellan hotbaserade emotioner som ilska, ångest och ledsenhet
- Färdigheter i att arbeta med stolsarbete för att engagera olika aspekter av självet
- Sätt att fördjupa begreppen "Compassion Self" och "Compassion image"
- Vägar att arbeta med rädsla och motstånd gentemot compassion

Workshopen kommer vara upplevelse- och övningsbaserad, vilket ger möjlighet till inlärning på djupet och en egen erfarenhet av den medkännande terapeutiska relationen. Deltagarna förväntas delta i kliniska rollspel (terapeut / klient), där de kan träna på de specifika färdigheter som krävs för de olika CFT-interventionerna.
Workshopen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatri-forskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för klinisk neurovetenskap) och Stockholms läns landsting.Tid och plats:
När: 3-5 december kl 9.00-16.00
Var: information kommer

Kostnad: 6000 kr. I priset ingår för- och eftermiddagsfika.
Anmälan sker till: ingrid.landin@sll.se

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda