Logga in »

Test

tillbakaTillbaka

Fördjupning MI- MI vid neuropsykiatriska tillstånd

Psykologpartners Stockholm  14 maj


Plats: Psykologpartners W&W AB
Mailkontakt alt 1: utbildning@psykologpartners.se
För mer info: www.psykologpartners.se/utbildningar
Pris: 2500:- + moms


Om utbildningen:

Mycket av vår kommunikation, särskilt i människovårdande yrken, syftar till att hjälpa människor till olika typer av beteendeförändringar. Motivational Interviewing eller Motiverande samtal (MI) är ett övergripande förhållningssätt och samtalsmetod som visat sig vara mycket användbar när en person fungerar som yrkesmässig hjälpare för någon annan.

Syfte
Många upplever svårigheter med att tillämpa MI i samtal med människor som på olika sätt fungerar annorlunda. Personer med autism och ADHD har ett annorlunda sätt att uppmärksamma och bearbeta information. Det är därför viktigt att möta dessa personer på ett sätt som gör samtalet begripligt och relevant för dem.

Ett behov av att anpassa MI-samtalet gäller även när språket kan vara ett hinder för att kunna använda vanlig MI-metodik. Denna föreläsning presenterar en rad strategier som möjliggör tillämpningen av MI även med personer som har neuropsykiatriska problem och/eller språkliga svårigheter.

Föreläsare
Sara Hammer, leg psykolog och medlem av MINT
Sara utbildar regelbundet inom ACT och Motiverande samtal, KBT, TBA samt samtalsmetodik. Sara har även varit ansvarig för MI-coachutbildningar där hon utbildat personal att själva lära ut och vidmakthålla MI-färdigheter i sin verksamhet

Datum & tid
Stockholm den 14 maj kl. 09.00-16.00.

Pris
Dagen kostar 2 500: - + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda