Logga in »

Test

tillbakaTillbaka

Emotionsexponering i KBT

En workshop om att förstå och arbeta med känsloundvikande

Psykologpartners Stockholm  


Plats: Psykologpartners W&W AB
Mailkontakt alt 1: utbildning@psykologpartners.se
För mer info: www.psykologpartners.se/utbildningar
Pris: 2 500:- + moms


Om utbildningen:

Varmt välkommen till en inspirerande workshop om känslofokuserat arbete i KBT. Teorier om känslomässiga processer har på senare år börjat föras in i traditionell KBT på ett sätt som möjliggör integrering av redan etablerade, såväl som utveckling av helt nya, kliniska metoder.
Tillämpningen av dessa metoder utgår från modern forskning om emotioners roll för människans fungerande. Denna utbildningsdag kommer att fokusera på hur man kan förstå undvikande av känslor teoretiskt utifrån inlärningsteori och hur denna förståelse kan omsättas i praktiken vid exponering för känslotillstånd.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar kliniskt och som har minst grundläggande utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT). Utbildningen ger ingen formell behandlarkompetens.

Datum & tid
Stockholm3 april klockan 9-16

Pris
2 500 kr exkl moms (i priset ingår för- och eftermiddagsfika, föreläsningsmaterial samt intyg). Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10% rabatt.

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda