Logga in »

Test

tillbakaTillbaka

Specialistkurs för psykologer, Utveckling av grupper och team

Psykologpartners Stockholm, internat  6 dagar


Plats: Psykologpartners W&W AB
Mailkontakt alt 1: utbildning@psykologpartners.se
För mer info: www.psykologpartners.se/utbildningar
Pris: 24 900:- + moms


Om utbildningen:

Kurskod: under reackreditering

Välkommen till vår specialistutbildning i grupputveckling för psykologer. Denna kurs ger deltagaren en aktuell uppdatering på forskning kring grupputveckling samt konkreta metoder för hur man skapar välfungerande och effektiva team. I kursen arbetar vi med utmaningar som grupper möter i dagens arbetsliv samt tränar på interventioner som syftar till att förbättra funktionaliteten i grupper

Vidare ger kursen certifiering i instrumentet Team Pro Inventory (TPI), som är ett kartläggningsinstrument avsett att användas i samband med grupputveckling. Kursen går också igenom de vanligaste instrumenten som används i grupp och temautveckling.

Utbildningen syftar till att du som student ska:
• Få fördjupad kunskap i aktuell forskning om grupp- och teamutveckling.
• Få en god förståelse för gruppers utmaningar i privat, ideell och offentlig sektor.
• Kunna planera för, genomföra och utvärdera insatser inom grupputveckling.
• Lära sig att använda kartläggningsinstrumentet TPI, Team Pro Inventory.


Målgrupp
Legitimerad psykolog och grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) eller motsvarande kunskaper. Om du har erfarenhet av att arbeta med grupputveckling är det ett plus.

Kostnad
24 900 kronor exkl moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg.

Kostnad för internat tillkommer


Ort & datum
Utbildningen genomförs i Stockholmsorådet.
Datumen är 30-31 mars, 11-12 maj och 15-16 juni

Utbildare
Magnus Stalby, leg psykolog/senior organisationspsykolog, specialist- i arbets- och organisationspsykologi och affärsområdeschef inom organisation och ledarskap.

Johanna Rådeströmleg psykolog/ organisationspsykolog, specialist i arbets- och organisationspsykologi

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda