Logga in »

Test

tillbakaTillbaka

Internetbehandling med KBT

- öka tillgängligheten till kvalitetssäkrad psykologisk behandling

Psykologpartners Stockholm  


Plats: Psykologpartners
Mailkontakt alt 1: kristin.hagglof@psykologpartners.se
För mer info: www.psykologpartners.se/utbildningar
Pris: 2500: - + moms


Om utbildningen:

Internetbehandling med KBT- ökar tillgängligheten till kvalitetssäkrad psykologisk behandling

Med internetbehandling får du möjlighet att nå ut till fler patienter med fungerande KBT-behandling på ett lättillgängligt sätt. Forskningen på internetbaserad KBT har pågått i snart 15 år och metoden har visat sig vara ett fungerande alternativ för att behandla olika typer av psykisk ohälsa, som exempelvis ångest och depression.

Syfte
Deltagarna kommer att få lära sig grunderna för hur metoden används, både från ett behandlar- och ett patientperspektiv. Det aktuella forskningsläget och möjligheterna att som behandlare eller verksamhet själva börja använda metoden kommer också att tas upp. Dagen innehåller praktiska moment där deltagarna bland annat får ta del av ett behandlingsprogram via internet.


Målgrupp
Workshopen riktar sig till psykologer, socionomer, läkare och andra yrkesgrupper som arbetar inom offentlig/privat primärvård eller psykiatri och vill utvecklas som behandlare, öka sin tillgänglighet för patienter, få en variation i arbetet och säkerställa kvaliteten i sina behandlingar.

För dig som redan vet med dig att du vill börja använda KBTonline så är denna dag en förutsättning för att börja behandla i programmen. Vi rekommenderar även att du går vår fortsättningsdag "Blir en bättre internetbehandlare".


Utbildare
Ella Radvogin, leg. psykolog
Ella arbetar inom Psykologpartners affärsområdet Digital Psykologi. Hon har flerårig erfarenhet av olika former av psykologisk behandling på distans och har fortbildats inom området telemedicin. Hon har arbetat med internetbaserad KBT-behandling i både forskningssammanhang och klinisk verksamhet. Hon utbildar och handleder kontinuerligt vårdpersonal inom privat och offentlig sektor inom området psykologisk behandling på distans.

Datum & tid
Stockholm den 12 september kl 9.00-16.00.

Pris
Dagen kostar 2500: - + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg.

Anmälan
Anmälan till utbildningen görs på www.psykologpartners.se


Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda