Logga in »

Test

tillbakaTillbaka

Grundkurs i Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Psykologpartners Stockholm, Göteborg och Malmö   


Plats: Psykologpartners
Mailkontakt alt 1: kristin.hagglof@psykologpartners.se
För mer info: www.psykologpartners.se/utbildningar
Pris: 7 500:- + moms


Om utbildningen:

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en form av beteendeterapi som blivit allt mer populär på senare år. I stället för att arbeta med att ”ta bort” upplevelser som klienten inte vill ha, syftar ACT till att hjälpa klienten att agera mot självdefinierade livsvärden.

Målsättningen med ACT är ökad psykologisk flexibilitet, vilket kännetecknas av just detta: en bättre förmåga att som medveten människa röra sig mot ett rikt och meningsfullt liv.

På denna utbildning tar vi ett helhetsgrepp om ACT såväl som behandlingsmetod och samtalsmodell. Grundläggande teoretiska begrepp introduceras och kopplas till kliniskt relevanta exempel som gör ACT-modellen och de olika processerna som guidar arbetet begripligt.

Efter kursen kommer du att ha en tydlig förståelse för hur ACT ser på psykologiska problem samt hur du med hjälp av samtalet som verktyg kan hjälpa människor mot ett mer ändamålsenligt och funktionellt sätt att hantera livets svårigheter.

Ort och datum
Stockholm den 4-6 september
Göteborg 16-18 september
Malmö 25-27 september


Pris
7 500:- + moms
I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Anmälan
Anmälan till utbildningen görs på www.psykologpartners.se

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda