Logga in »

Test

tillbakaTillbaka

Specialistkurs för psykologer, Positivt beteendestöd för barn och unga

Psykologpartners Stockholm  


Plats: Psykologpartners W&W AB
Mailkontakt alt 1: kristin.hagglof@psykologpartners.se
För mer info: www.psykologpartners.se/utbildningar
Pris: 16.500kr + moms


Om utbildningen:

Kurskod: RA5170

Välkommen till en specialistkurs som fördjupar dina teoretiska och praktiska kunskaper i tillämpad beteendeanalys med inriktning på arbete med barn och unga. Utbildningen har ett riktat fokus på att utifrån funktionell kartläggning ta fram beteendeinriktade interventioner och att genomföra dessa på ett verksamt sätt. Positivt beteendestöd skapar bättre förståelse för faktorer som är förknippade med barn och ungdomars beteendemässiga utmaningar hemma och i skolmiljön. Genom att identifiera dessa kan vi planera för interventioner som innehåller såväl kontextuella anpassningar som inlärning av nya prosociala färdigheter. Kursen erbjuder kunskap inom evidensbaserade metoder som minskar risk för straffande och andra kontraproduktiva disciplinära metoder.

Förkunskapskrav
Kursen vänder sig till legitimerade psykologer. Förkunskapskraven för deltagande är att du har grundläggande psykoterapiutbildning i KBT eller motsvarande kunskaper i inlärningsteori och beteendeinriktat förhållningssätt.

Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:
• Identifiera inlärningsteoretiska principer och kunna tillämpa dessa i det psykologiska arbetet med barn och unga och dess nätverk.
• Redogöra för sambanden mellan inlärningsteori, olika analys- och kartläggningsmetoder och beteendestödsplan samt behandlingsinterventioner.
• Genomföra datainsamling och funktionell analys.
• Utforma beteendestödsplan och planera för behandlingsinterventioner för en enskild klient med utgångspunkt i den funktionella analysen.
• Reflektera kring och sammanfatta möjliga slutsatser i analysen samt kunna motivera val av vissa behandlingsinterventioner framför andra med utgångspunkt i etiska och metodmässiga överväganden.


Kursupplägg
Kursen omfattar fem heldagar, individuell handledning via telefon eller videokonferens och eget arbete mellan kurstillfällena

Kursansvarig
Malin Angberg,leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare KBT

Examinator
Lars Klintwall, Fil dr, leg psykolog

Pris
16 500:- + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Datum & lokal
Utbildningen hålls den 26-27 aug, 25–26 sep och 6 nov i Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49i Stockholm.

Anmälan
Anmälan till utbildningen görs på Psykologpartners hemsida. Sista anmälningsdag är en månad före utbildningsstart. Observera att anmälan är bindande.

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda