Logga in »

Test

tillbakaTillbaka

MCT Masterclass 2020-2022 i Stockholm

Med Adrian Wells och Hans Nordahl

 


Anmälan skickas till: Göran Parment, goran@parment.nu eller till
Peter Myhr, petermyhr@me.com
anmälan med CV max 3 sidor till

Mailkontakt alt 1: goran@parment.nu
Mailkontakt alt 2: petermyhr@me.com
För mer info: www.mct-institute.se
Pris: GBP 4.9 50


Om utbildningen:

För första gången ges MCT Masterclass i Sverige.
För program och kursplan se:
http://www.mct-institute.se/wp-content/uploads/2019/05/MCT-Masterclass_Stockholm_2020_advert-1.pdf

MCT Masterclass är den enda certifierande utbildningen i MCT. Deltagarna lär sig/ tränas direkt av upphovsmannen Professor Adrian Wells och av Professor Hans Nordahl.
Behöriga att söka är Leg psykolog, PTP psykolog med klinisk placering, Leg psykoterapeut samt Leg läkare med genomgången, pågående eller planerad specialistutbildning inom psykiatri/ psykoterapi.

För mer om info om MCT Masterclass kontakta Peter Myhr eller Göran Parment. För mer info om MCT i Sverige se: MCT-SE´s hemsida www.mct-institute.se eller gilla oss på Facebook

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda