Logga in »

Test

tillbakaTillbaka

10 dagars fördjupningskurs i ACT

Stockholm  feb-maj 2020


Plats: Svenska Psykologiinstitutet
Mailkontakt alt 2: info@svenskapsykologiinstitutet.se
För mer info: www.svenskapsykologiinstitutet.se/terapeuter/utbildning/kurser/act-i-teori-och-praktisk-tillaempning
Pris: 23000:- exkl moms


Om utbildningen:

Välkommen till en utbildning för Dig som önskar fördjupa dina kunskaper i ACT! Målsättningen med kursen är att ge fördjupade kunskaper i den teori som utgör grunden för ACT, att ge goda färdigheter i ACT-konceptualisering samt visa på tillämpning av olika behandlingsmetoder inom ACT. Efter avslutad utbildning ska du kunna arbeta mer självständigt med ACT i ditt kliniska arbete.

Kursens omfattning och upplägg:
 kursen omfattar tio heldagar vid fem tillfällen. Varje tillfälle består av en dag teoretisk undervisning i helgrupp och en dag med praktisk workshop. Under workshopen kommer fokus att ligga på färdighetsträning där du som deltagare för tillfälle att både observera och själv öva dig i tillämpning av ACT-tekniker. Upplevelsebaserade övningar kommer också att vara en del av inlärningen.

Utbildare:
Tobias Lundgren, leg. psykolog, leg psykoterapeut, Fil. dr
Niklas Töreneke, psykiatriker, leg. psykoterapeut
Thomas Parling, leg. psykolog, Fil.dr
JoAnne Dahl, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, docent i klinisk psykologi
Moa Manneberg, leg. psykolog

Förkunskapskrav: 
 Detta är en fördjupningsutbildning som kräver att du deltagit i minst en två dagars workshop i ACT eller har motsvarande erfarenhet. Om du inte deltagit i någon sådan så håller vi en introduktionsworkshop i Stockholm i januari 2020.

Du bör även arbeta kliniskt och ha möjlighet att öva på kursinnehållet under kursens gång.

Se vår hemsida för mer information!
www.svenskapsykologiinstitutet.se

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda