Logga in »

Test

tillbakaTillbaka

Specialistutbildning för psykologer ACT för psykologer

Acceptance and Commitment Therapy

Stockholm  2-4 september, 23-25 september samt 23 oktober, kl. 9-16


Plats: Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49
Mailkontakt alt 1: utbildning@psykologpartners.se
För mer info: www.psykologpartners.se/vart-utbildningsutbud
Pris: 17 800 kronor exkl moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika samt intyg.


Om utbildningen:

Om utbildningen
Välkommen till vår specialistutbildning för psykologer i Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Kursen är ackrediterad som 1 fördjupningskurs inom klinisk vuxen- samt psykologisk behandling/psykoterapi.

Syfte
Utbildningen syftar till att du som deltagare ska:
- Lära dig om funktionell kontextualism samt Relational Frame Theory (RFT) och dess relevans för vanligt förekommande kliniska frågeställningar.
- Kunna förstå dina klienter, deras svårigheter och det som händer i terapin med hjälp av konceptualisering utifrån ACT.
- Kunna anpassa det terapeutiska arbetet på ett flexibelt sätt utifrån den specifike klienten och det som händer i nuet.

Målgrupp
Psykologer som vill få fördjupade kunskaper i psykologisk behandling, genom att integrera ACT på en avancerad nivå.

Förkunskapskrav
Deltagaren ska vara legitimerad psykolog, ha grundläggande kunskaper i inlärningsteori och beteendeanalys samt ha erfarenhet av att arbeta med psykologisk behandling.

Om utbildningen
Teorimomenten sker i form av föreläsningar och seminarier. Integrering av det teoretiska momentet med den kliniska tillämpningen betonas. Du uppmuntras till aktivt och självständigt kunskapsinhämtande, kritisk granskning och reflektion med en kontinuerlig stöttning av kursledarna.

Upplägg
Utbildningen omfattar 6 heldagar och eget arbete.

Utbildare
Cecilia Gustavsson, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi
Kristoffer Pettersson, leg psykolog
Celia Young, leg psykolog, specialist klinisk psykologi, handledareutbildad

Examinator
Rio Cederlund, fil dr, leg psykolog

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda